Po raz kolejny społeczność Zespołu Szkól nr 2 postanowiła pomóc potrzebującym w ramach ogólnopolskiego projektu społecznego „Szlachetna paczka”. Głównym celem jest materialna i mentalna pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Zasadą działania projektu jest tzw. mądra pomoc, czyli taki rodzaj bezpośredniego wsparcia, który ma dać wybranym rodzinom narzędzia do tego, by były w stanie zacząć samodzielnie rozwiązywać swoje problemy.

Najbardziej zaangażowane w akcję klasy to: 1a, 1c, 1d, 1e, 2c ,2d, 2e, 3d, 3e, 4a, 4c, 4d, 4e, oraz grupa osób z 3c. Każda klasa oraz nauczyciele i dyrekcja szkoły wybraliśmy jakąś część potrzeb wybranej rodziny i postaraliśmy się je spełnić.

Należy podkreślić zaangażowanie wolontariuszek Luizy Alencewicz i Oli Żubrowskiej.

Paczka dostarczona

Opiekun szkolny Szlachetnej Paczki M. Lewkowicz