BIBLIOTEKA_PEDAGOGICZNA

POWIATOWA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MRĄGOWIE

Od 1-go września b.r. Biblioteka Pedagogiczna  weszła w struktury Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie.

Biblioteka istnieje od 1953 roku. Księgozbiór liczy blisko 40 tysięcy woluminów.

Realizuje zadania statutowe w następujących obszarach:

  • wspieranie nauczycieli w ich pracy wychowawczej i dydaktycznej,
  • gromadzenie i udostępnianie księgozbiorów oraz ich upowszechnianie,
  • prowadzenie działalności informacyjno-bibliotecznej,
  • działalność środowiskowa poprzez organizowanie wystaw i warsztatów rękodzielniczych,
  • współpraca z innymi instytucjami, nie tylko oświatowymi.

Priorytetem w działalności biblioteki jest wspieranie szkół i nauczycieli. Co roku przedstawiamy ofertę zajęć edukacyjnych skierowanych do wszystkich poziomów nauczania. Od kilku lat tematem przewodnim stała się edukacja regionalna. Uczniowie poznają bliżej historię, tradycje i zwyczaje dotyczące naszego regionu oraz gwarę mazurską.

Biblioteka proponuje również zajęcia związane ze sposobami sprawniejszego uczenia się. Przygotowujemy do samokształcenia i korzystania z różnych źródeł informacji. Lekcje często mają charakter warsztatowy, podczas których uczniowie ćwiczą pamięć i koncentrację.

Ważnym zadaniem biblioteki jest prowadzenie działalności środowiskowej. Oprócz wystaw rocznicowych, literackich i o tematyce regionalnej w bibliotece można oglądać wystawy z cyklu „Żyć ciekawie, żyć twórczo”. Wystawy te przedstawiają twórczość nauczycieli, uczniów i innych osób.

Są to często wystawy malarskie, fotograficzne, pokazujące twórczość literacką.

Prowadzimy inne formy pracy z czytelnikiem zbiorowym i indywidualnym takie jak: warsztaty rękodzielnicze, konsultacje, spotkania z grupami nauczycieli.

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek         10.00 – 17.00

Wtorek                 10.00 – 17.00

Środa                    9.00 – 15.00

Czwartek              10.00 – 17.00

Piątek                   10.00 – 17.00

Sobota                  9.00 – 15.00

Biblioteka nadal mieści się w budynku przy ulicy Warszawskiej 51.

Nauczyciele-bibliotekarze:

mgr Anna Wysuwa-Szefler – kierownik PBP

mgr Jolanta Hellis

Kontakt:

logo-telp89 741 4080


 

 

 

 

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA –  AKTUALNOŚCI:

2016/2017

 

TRADYCJE BOŻONARODZENIOWE

 

ZAPRASZAMY NA WYSTAWĘ. PRACE UCZNIÓW ZSS

Pages: 1 2 3