Gdzie szukać pomocy

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

Warszawska 53, Mrągowo

e-mail: pcpr@powiat.mragowo.pl

tel: 89 743 33 60

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

  • ul. Kolejowa 7, Mikołajki

tel: 87 42190 64

  • przy Urzędzie Miasta i Gminy

ul. Królewiecka 34,Mrągowo

tel: 89 741 21 82

  • ul. Wojska Polskiego 5A, Mrągowo

tel: 89 741 33 07

  • pl. 1 Maja 6, Piecki

tel: 89 742 21 77

  • ul Olsztyńska 16 A, Sorkwity

tel: 89 7428538

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM ALKOHOLOWYM

  • Sorkwity, ul. Olsztyńska 16 A

przy GOPS

tel: 89 742 85 38

 

  • Piecki, Pl. 1-go Maja 6

Przy GOPS

tel: 89 742 21 77

  • przy Burmistrzu Miasta Mrągowo

Środowiskowy Dom Samopomocy,

ul. Królewiecka 34, Mrągowo

tel: 89 741 83 92

 

  • ul. Wojska Polskiego 5A, Mrągowo

przy GOPS

tel: 89 741 83 92

 

Poradnia Psychologiczno–Pedagogiczna

Warszawska 53, Mrągowo

tel: 89 741 29 43

Katolicka Poradnia Rodzinna

Królewiecka 32, Mrągowo

tel: 89741-21-66

Poradnia Rodzinna

Parafia Rzymskokatolicka

p.w. Matki Bożej Saletyńskiej

Słoneczna 1 B, Mrągowo

tel: 89741 40 – 41

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Wyspiańskiego 1, Mrągowo

tel: 89 741 34-42

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wojska Polskiego 5A,Mrągowo

tel: 89 741 83-92

Poradnia uzależnień

Poradnia Odwykowa

Królewiecka 58, Mrągowo

tel: 89 741 02 50