Godziny pracy psychologa i pedagogów w roku szkol. 2020/2021

 

ped_psy

 

mgr Anna Asztemborska (pedagog szkolny)

mgr Anna Bogdanowicz (pedagog szkolny)

mgr Katarzyna Wiszniewska (psycholog)

Dzień tygodnia Godziny pracy Imię i nazwisko
Poniedziałek 8:00 – 10:30 (2,5 h) Anna Bogdanowicz
Wtorek 8:30 – 10:00 (1,5 h) 

13:30 – 15:30 (2 h)

Anna Asztemborska 

Anna Bogdanowicz

Środa 8:30 – 12:00 (3,5 h) 

14:00 – 15:00 (1 h)

Katarzyna Wiszniewska 

Anna Bogdanowicz

Czwartek 8:30 – 10:00 (1,5 h)
11:30 – 13:00 (1,5 h)
 

12:30 – 15:00 (2,5 h)

Anna Asztemborska
Anna Bogdanowicz Katarzyna Wiszniewska
Piątek 8:00 – 12:00 (2 h)
12:30 – 14:30 (4 h)
Anna Bogdanowicz
Katarzyna Wiszniewska

 

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW PSYCHOLOGA I PEDAGOGÓW 

ZAKRES DZIAŁAŃ OSOBA ODPOWIEDZIALNA STANOWISKO
Diagnoza środowiska kl.1. Anna Bogdanowicz 

Anna Asztemborska

Katarzyna Wiszniewska

 

pedagog 

pedagog

psycholog

 

Udział w wycieczkach integracyjnych. Anna Bogdanowicz 

Anna Asztemborska

Katarzyna Wiszniewska

 

pedagog 

pedagog

psycholog

Stypendia, pomoc materialna dla uczniów. Anna Bogdanowicz pedagog
Praca w zespole do spraw programu wychowawczo – profilaktycznego (modyfikacje, ewaluacja) Anna Asztemborska pedagog
Pomoc psychologiczno – pedagogiczna: 

1.Diagnozowanie i obejmowanie pomocą uczniów, którzy nie mają opinii PPP i orzeczenia PPP (sytuacje losowe)

2.Analizowanie opinii i orzeczeń PPP, współpraca z nauczycielami, uczniami i rodzicami w ramach realizacji zaleceń PPP, pomoc w prowadzeniu dokumentacji PPP, praca w zespołach opracowujących IPET, współpraca z instytucjami w ramach realizacji PPP.

  

Katarzyna Wiszniewska

Anna Bogdanowicz

 

  

psycholog

pedagog

 

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży (organizacja, prowadzenie warsztatów, spotkań dla uczniów, rodziców, nauczycieli) Anna Asztemborska
Anna Bogdanowicz 

Katarzyna Wiszniewska

pedagog 

pedagog

psycholog

Wspieranie uczniów, nauczycieli, rodziców w bieżącym rozwiązywaniu problemów wychowawczych. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwiązywanie bieżących spraw wychowawczych (Sąd Rodzinny, kurator sądowy, MOPS, GOPS, PCPR itp.) Anna Bogdanowicz 

Katarzyna Wiszniewska

pedagog 

psycholog

Zewnętrzne ankiety dotyczące programu wychowawczo – profilaktycznego, profilaktyki. Anna Bogdanowicz pedagog

 

Kary i nagrody w pracy wychowawczej. Poradnik.

 

Wskazówki dla nauczycieli