Godziny pracy psychologa i pedagogów w roku szkol. 2019/2020

 

ped_psy

mgr Ewa Bartyzel (psycholog)

mgr Katarzyna Sendal (pedagog szkolny)

mgr Anna Asztemborska (pedagog szkolny)

Dzień tygodnia Godziny pracy Imię i nazwisko
Poniedziałek 8:30 – 11:30 (3 h)
13:45 – 15:45 (2 h)
Katarzyna Sendal
Ewa Bartyzel
Wtorek 8:00 – 11:00 (3 h) Anna Asztemborska
Środa 8:30 – 11:30 (3 h) Katarzyna Sendal
Czwartek 8:30 – 10:00 (1,5 h)
9:30 – 13:30 (4 h)
Katarzyna Sendal
Ewa Bartyzel
Piątek 8:30 – 10:00 (1.5 h)
10:00 – 13:30 (4 h)
Katarzyna Sendal
Ewa Bartyzel

 

PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW PSYCHOLOGA I PEDAGOGÓW 

ZAKRES DZIAŁAŃ OSOBA ODPOWIEDZIALNA STANOWISKO
Diagnoza środowiska kl.1. Asztemborska Anna pedagog
Udział w wycieczkach integracyjnych. Asztemborska AnnaSendal Katarzyna
Bartyzel Ewa
pedagog
pedagog
psycholog
Stypendia, pomoc materialna dla uczniów. Sendal Katarzyna pedagog
Praca w zespole do spraw programu wychowawczo-profilaktycznego (modyfikacje,ewaluacja) Asztemborska Anna pedagog
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna:1.      Diagnozowanie i obejmowanie pomocą uczniów, którzy nie mają opinii PPP i orzeczenia PPP (sytuacje losowe)

2.      Analizowanie opinii i orzeczeń PPP, współpraca z nauczycielami, uczniami i rodzicami  w ramach realizacji zaleceń PPP, pomoc w prowadzeniu dokumentacji PPP, praca w zespołach opracowujących IPET, współpraca z instytucjami w ramach realizacji PPP.

Sendal Katarzyna 

Bartyzel Ewa

pedagog 

psycholog

Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży (organizacja, prowadzenie warsztatów, spotkań dla uczniów, rodziców, nauczycieli) Asztemborska Anna 

Bartyzel Ewa

Pedagog 

psycholog

Wspieranie uczniów, nauczycieli, rodziców w bieżącym rozwiązywaniu problemówwychowawczych. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwiązywanie bieżących spraw wychowawczych (Sąd Rodzinny, kurator sądowy, MOPS, GOPS, PCPR itp.) Sendal Katarzyna pedagog
Zewnętrzne ankiety dotyczące programu wychowawczo-profilaktycznego, profilaktyki. Bartyzel Ewa psycholog

 

Kary i nagrody w pracy wychowawczej. Poradnik.

 

Wskazówki dla nauczycieli