Wyniki wyszukiwania dla wyrażenia wymiana

Od 1998 roku nasza szkoła organizuje międzynarodową wymianę młodzieży ze szkołą H19 (Staatliche Handelsschule mit Wirtschaftsgymnasium) z Hamburga. Jest to szkoła o podobnej strukturze jak Zespół Szkół nr 2, gdyż kształci zawodowo na kierunku gospodarczo-prawniczym, a edukacja kończy się egzaminem maturalnym.

Współpraca międzyszkolna została nawiązana 15 lat temu, kiedy to szkoła z Hamburga zorganizowała wycieczkę klasową na byłe tereny Prus Wschodnich i trafiła do Mrągowa. Jako grupa szkolna zagościła w naszej szkole i została tak miło przyjęta, iż współpraca trwa do dzisiaj w bardzo miłej i przyjaznej atmosferze. Sama wymiana ma na celu nawiązanie kontaktów i przyjaźni oraz bliższe poznanie kraju sąsiedniego.

Pierwszymi koordynatorami wymiany byli: ówczesna dyrektor szkoły pani Urszula Irena Kuchcińska i pan Mariusz Szymczyk. Międzyszkolną i międzynarodową współpracę kontynuował nauczyciel języka niemieckiego pan Andrzej Kuderski, a po jego tragicznej śmierci w 2009 roku, organizację wymiany przejęła pani Ewelina Dylak.

Ze strony niemieckiej wymianą zajmują się panie Renate Krüger-Moore dyrektor szkoły oraz Annegret Eylers, Sonja Peters i Sandra Hülsmann.

W trakcie corocznych wyjazdów do szkoły w Hamburgu w ramach wymiany międzynarodowej, znajomość nawiązało około 300. uczniów. Z reguły odbywa się jedna wymiana w ciągu roku kalendarzowego, chociaż bywały lata, kiedy to organizowane były wyjazdy dwa razy do roku. Wszystkie spotkania odbyły się dzięki finansowemu wsparciu ze strony PNWM (Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży).

Z okazji 15. rocznicy współpracy, która przypadła w 2013 roku, zorganizowana została wymiana, której temat przewodni brzmiał: „Śladami Mikołaja Kopernika”.

Temat został wybrany dlatego że, po pierwsze znajomość postaci Mikołaja Kopernika jest powszechna w obu państwach, a po drugie na rok 2013 przypadła 540. rocznica urodzin Mikołaja Kopernika i 470. rocznica jego śmierci.

Poniżej wybrane fotografie z naszych wyjazdów do Hamburga i wizyt naszych przyjaciół w Polsce.