Obraz1Każdy człowiek wychowuje się w grupie: rodzinie, społeczeństwie, narodzie. Uczestniczy w określonych przez nich tradycjach i zasadach, które dają mu oparcie i wskazówki jak żyć.

Niestety życie niesie zagrożenia i dlatego obowiązkiem zarówno szkoły jak i nauczycieli jest uświadomienie tych zagrożeń i przeciwdziałanie im.

Obowiązkiem każdego młodego człowieka, w związku z zagrożeniem AIDS  jest śledzenie rozwoju nauk medycznych i czynne włączanie się w działania profilaktyczne przeciw AIDS.

 

2 grudnia 2013 roku w naszej szkole odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS. O walce z HIV/AIDS informowali uczniowie: Karolina Sztaba i Kacper Piotrowski, a w przygotowanym programie artystycznym wystąpili: Alicja Kondracka 1d, Klaudia Remiszewska i Krystian Kmoch1b. Za prezentację obrazu i dźwięku odpowiedzialny był Piotr Garnowski 2c a za dekorację – Anna Rutkowska i Alicja Zuchowska.

Gościem przybyłym na tę uroczystość była Pani Beata Doraczyńska dyrektor Sanepidu w Mrągowie.

Podczas spotkania został rozstrzygnięty konkurs na prezentację multimedialną pt. „Jak żyć bez ryzyka AIDS”. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas pierwszych a oto zwycięzcy:

3 miejsce: Angelika Janus, Sandra Glinka, Aleksandra Olszewska klasa 1a

2 miejsce: Patrycja Niedźwiedzka, Katarzyna Michalska klasa 1d

1 miejsce: Alicja Żebrowska, Sylwia Kwiatkowska 1 d

Z informacji dyrektora Krajowego Centrum do spraw AIDS:

  • W Polsce każdego dnia średnio trzy osoby dowiadują się, że są zakażone wirusem HIV. Do końca maja 2013 roku wykryto 16,5 tys. zakażeń HIV.
  • Szacuje się jednak, że w naszym kraju z wirusem żyje ok. 30 – 35 tys. osób.
  • Problem zakażenia HIV w Polsce dotyczy głównie ludzi młodych: 58% zakażonych to osoby, które nie ukończyły 29. roku życia.
  • Do zakażenia HIV może dojść poprzez kontakt seksualny, zarówno heteroseksualny jak i osobami tej samej płci, także poprzez stosowanie narkotyków w iniekcjach.
  • Zakażenie HIV jest też przenoszone drogą wertykalną – z matki na dziecko.
  • Zakażenia HIV nie da się poznać po wyglądzie.
  • Jednym pewnym sposobem sprawdzenia swojego statusu serologicznego jest wykonanie testu w kierunku HIV.
  • Wczesne wykrycie zakażenia jest niezwykle ważne nie tylko ze względu na możliwość szybkiego rozpoczęcia terapii, ale i profilaktyki.
  • Na terenie całego kraju istnieją 32 punkty konsultacyjno – diagnostyczne, gdzie bezpłatnie i anonimowo można wykonać test w kierunku HIV.

Od 1998 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia corocznie w dniu 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Aids.

Symbolem akcji informującej o zagrożeniu HIV/AIDS jest czerwona kokardka. Czerwony kolor kojarzy się z krwią, namiętnością, walką i miłością.

Pamiętajmy, że jedynym sposobem aby dowiedzieć się czy jesteśmy zakażeni HIV jest wykonanie testu, do czego zachęca tegoroczna kampania pod hasłem: „Zalecam test na HIV”.

Maria Achranowicz