12 kwietnia 2019r na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim odbyły się Eliminacje Okręgowe XLIII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczej. Do rywalizacji w Olsztynie przystąpiło 168 uczniów z 37 szkół z województw: warmińsko-mazurskiego, części podlaskiego, mazowieckiego i pomorskiego. Eliminacje na UWM przeprowadzono w 9 blokach tematycznych. Egzaminatorami w komisjach w poszczególnych blokach byli pracownicy naukowi poszczególnych wydziałów.

Nasze uczennice startowały w bloku: Gastronomia – Milena Olbryś i Wiktoria Widuto z klasy 3c, oraz w bloku: Technologia żywności – Sandra Gajo, Ola Żubrowska i Sandra Kozłowska z klasy 2c.

Wszystkie uczennice uczą się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Do olimpiady przygotowywały się pod kierunkiem nauczycielki przedmiotów zawodowych Joanny Mazurowskiej.

Eliminacje składały się z części pisemnej, polegającej na rozwiązaniu testu 60 pytań oraz z części praktycznej, składającej się z 3 zadań.

Poziom wiedzy i umiejętności praktycznych uczestników tegorocznego etapu okręgowego był bardzo wysoki i wykraczał poza program realizowany w szkole. Komitet Okręgowy OWIUR w Olsztynie do etapu centralnego zakwalifikował 29 uczestników. Wśród nich jest: Milena Olbryś, która zajęła II miejsce w bloku Gastronomia

Brawa należą się również pozostałym uczestniczkom eliminacji okręgowych, które przygotowując się do udziału w olimpiadzie korzystały z pozaszkolnej wiedzy branżowej oraz podręczników akademickich i bardzo dobrze spisały się w tym sprawdzianie wiedzy i umiejętności.

Finaliści i laureaci OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są zwalniani z egzaminów pisemnych potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz przyjmowani są na wiele kierunków studiów z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

W dniach 7 -8 czerwca 2019r najlepsi uczestnicy eliminacji okręgowych będą walczyć o zwycięstwo w eliminacjach centralnych OWIUR w Hańczowej w okręgu krakowskim.

Życzymy  Milenie osiągnięć w ogólnopolskiej rywalizacji.