Kolejny sukces techników żywienia i usług gastronomicznych w eliminacjach okręgowych Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Olsztynie. Kamil Samoraj pojedzie na eliminacje centralne do Wrocławia.

20 kwietnia na Uniwersytecie  Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbyły się eliminacje okręgowe XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Wzięło w nich  udział 160 uczniów z 44 szkół z województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego i pomorskiego.

Uczniowie startowali w 9 blokach tematycznych: agrobiznes, architektura krajobrazu, gastronomia, mechanizacja rolnictwa, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, technologia żywności, weterynaria oraz leśnictwo.

Eliminacje składały się z dwóch części.  Pierwsza część eliminacji polegała na rozwiązaniu przez uczestników testu składającego się z 60 pytań, druga zaś dotyczyła sprawdzianu umiejętności praktycznych. Za każdą część można było uzyskać po 60 punktów, czyli razem 120. Egzaminatorami w komisjach  w poszczególnych blokach byli pracownicy naukowi poszczególnych wydziałów UWM .

Komitet Okręgowy Olimpiady zakwalifikował z naszej szkoły do udziału w etapie okręgowym:

Sylwię Skoniecką  i Wiktorię  Nadolną  w bloku: Gastronomia

oraz

Kamila Samoraja  i Kacpra  Puska  w bloku: Technologia żywności.

Wszyscy uczęszczają do klasy 3c i kształcą się w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych.

Poziom wiedzy i umiejętności praktycznych uczestników tegorocznego etapu okręgowego był bardzo wysoki i wykraczał poza program realizowany w szkole. Nasi uczniowie bardzo dobrze spisali się w tym sprawdzianie wiedzy i umiejętności. Przygotowując się do udziału w olimpiadzie korzystali z pozaszkolnej wiedzy branżowej oraz podręczników akademickich.

O zakwalifikowaniu się do etapu centralnego często decydował jednak punkt lub nawet 0,5 punkta.

Z okręgu olsztyńskiego na eliminacje centralne pojadą po trzy osoby z bloku, które uzyskały najwyższą ilość punktów.

Wśród najlepszych technologów żywności znalazł się Kamil Samoraj, który zajął drugie miejsce oraz uzyskał najlepszy wynik z testu w swoim bloku. Komitet Okręgowy Olimpiady zakwalifikował go na eliminacje centralne Olimpiady.

Cieszy fakt, że są w naszej szkole uczniowie, którzy mają pozytywną motywację, chcą rozwijać swoje zainteresowania  i chętnie podejmują wyzwania.

Wszystkim naszym uczestnikom Olimpiady gratulujemy zaangażowania w zdobywanie wiedzy.

Tegoroczne eliminacje centralne XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbędą się w dniach 7-8 czerwca 2018r  na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Najlepsi uczestnicy eliminacji okręgowych będą rywalizować tam o zwycięstwo .Wśród nich będzie również Kamil Samoraj.

Komitet okręgowy OWiUR w Olsztynie na eliminacje centralne zakwalifikował 31 uczniów:
Eliminacje centralne XLII edycji OWiUR odbędą się w dniach 7-8 czerwca na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także Ministerstwo Środowiska.

Patronem medialnym XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych jest Agencja Promocji Rolnictwa i Agrobiznesu APRA, a także multiportal agropolska.pl. Organizatorem zmagań jest Komitet Główny OWiUR przy Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.

Powodzenia!

Opiekun młodzieży
Joanna Mazurowska