2019/2020

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 

Przewodniczący SU:

ZUZANNA BROMBERG 

Z-ca Przewodniczącego SU:

ŁUKASZ GUTOWSKI 

Skarbnik SU:

ANGELIKA OBZEJTA 

Sekretarz SU:

ZUZANNA TWORK

 
    Opiekun SU:    p. MAGDALENA LEWKOWICZ
                   

Akcja „Żonkile”

19 kwietnia 2018 roku przypada 75. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim – największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszego powstania miejskiego w okupowanej Europie.

Tego dnia Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN organizuje już po raz szósty akcję społeczno-edukacyjną Żonkile.

Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman, ostatni dowódca ŻOB. 19 kwietnia, w rocznicę powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod Pomnikiem Bohaterów Getta na Muranowie.

Żonkil stał się symbolem szacunku i pamięci o powstaniu. Organizowana od 2013 roku przez Muzeum POLIN akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie wiedzy na temat samego powstania.

Pages: 1 2 3 4 5