stypendium-socjalne

Do dnia 15 września można składać wnioski o stypendium szkolne o charakterze socjalnym.

Stypendium przyznaje się uczniom będącym mieszkańcami Mrągowa lub mieszkańcami Gminy Mrągowo na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz. 1943 z późniejszymi zmianami)

O stypendium mogą ubiegać się rodziny, w których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza 514 zł netto (do dochodu nie wlicza się świadczenia wychowawczego „500+”).

Wnioski o stypendium szkolne dostępne są w sekretariatach wszystkich szkół, funkcjonujących na terenie Miasta i Gminy Mrągowo oraz w urzędzie miejskim,Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mrągowie. Można je również pobrać na naszej stronie.

Wypełniony wniosek należy złożyć w odpowiednio w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Mrągowie lub w biurze Zespołu Obsługi Szkół Gminy Mrągowo ul. Wojska Polskiego 5a/39, 1 do dnia 15 września br.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu z miesiąca sierpnia br.

WNIOSEK NA STYPENDIUM SOC 20172018 DRUK Gmina Mrągowo

WNIOSEK stypendium 2017 Urząd Miasta