Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

Stypendium może otrzymać najlepszy uczeń w danym typie szkoły. W naszej szkole nauka jest prowadzona w dwóch typach szkoły czyli po gimnazjum (technikum 4-letnie) oraz po szkole podstawowej (technikum 5-letnie).

W bieżącym roku szkolnym stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymały:

Gabriela Sylwia Mrówka kl.3D

Julia Kaczmarczyk kl. 2D5

Gratulujemy 🙂