STYPENDIUM PRM1Dwoje uczniów Zespołu Szkół nr 2 zostało uhonorowanych stypendium Prezesa Rady Ministrów, są to Ramona Jaroszek z klasy 3 g Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego oraz Michał Wróbel z Technikum nr 1, zawód technik logistyk. Michał otrzymał stypendium już trzeci raz, czyli przez cały czas nauki w naszej szkole uzyskiwał najlepsze wyniki spośród uczniów Technikum nr 1. Gratulujemy.

Na uroczystości wręczenia stypendium była jedynie Ramona, Michał w tym dniu przystępował do drugiego etapu Olimpiady Logistycznej. Życzymy powodzenia…

Według regulaminu przyznawania stypendium:

  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
  • Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

SONY DSCMichał Wróbel IV E technik logistyk

SONY DSC

DSC_1775Przemawia pani Maria Bąkowska, Dyrektor Biura Wojewody

DSC_1777Pani Grażyna Przasnyska warmińsko-mazurski kurator oświaty

DSC_1779Ramona Jaroszek wśród stypendystów

DSC_1782

Ramona Jaroszek kl. 3G technik żywienia i gospodarstwa domowego

DSC_1783

DSC_1785

DSC_1792

DSC_1794

DSC_1799Gołębie na dworcu PKS i Ramona…

Poniżej relacja z wręczenia stypendium w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie

Najlepsi z Najlepszych na Warmii i Mazurach

Jak co roku wojewoda warmińsko-mazurski Marian Podziewski i warmińsko-mazurski kurator oświaty Grażyna Przasnyska zaprosili do Urzędu Wojewódzkiego najzdolniejszych uczniów regionu, którzy za swoje osiągnięcia otrzymali stypendia Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej.

W roku szkolnym 2013/2014 imponującą średnią i wieloma osiągnięciami pochwalić się może stu siedemdziesięciu trzech uczniów, którzy zgodnie przyznają, że stypendia są dla nich wyróżnieniem, ale także motywacją do dalszej pracy. Słowa uznania w imieniu wojewody przekazała stypendystom Dyrektor Biura Wojewody Maria Bąkowska.

W 1882 roku Oskar Wilde po raz pierwszy przekraczał granicę Stanów Zjednoczonych. Celnik zapytał go wtedy co przewozi przez granicę.

Nie przewożę nic oprócz mojego talentu – odpowiedział pisarz. Z historii literatury wiemy jak cenną rzeczą okazał się ten talent. W  Urzędzie Wojewódzkim gości dziś sześćdziesięciu dziewięciu szczęśliwych posiadaczy talentów, którzy nie boją się również ciężkiej pracy, aby te talenty pomnażać. Gratuluję wam tego talentu – mówiła w imieniu wojewody dyrektor Maria Bąkowska.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.

Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok 2012/2013 otrzymało 169 uczniów z województwa warmińsko-mazurskiego. Wysokość stypendium to 258 zł miesięcznie. W roku szkolnym 2013/2014 stypendium PRM przyznane zostało 173 osobom.

W całej Polsce w roku szkolnym 2013/2014 stypendia Prezesa Rady Ministrów przyznano 3862 uczniów.