20 listopada 2019r. Milena Olbryś, uczennica klasy 4c, uczestniczyła  w uroczystej gali wręczenia stypendiów Prezesa Rady Ministrów.

Gala odbyła się w Kuratorium Oświaty w Olsztynie. Razem z Mileną stypendium z rąk wicewojewody p. Sławomira Sadowskiego i Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty p. Krzysztofa Marka Nowackiego, odebrało 157 najlepszych uczniów
z Warmii i Mazur.

Milena otrzymała to prestiżowe wyróżnienie za bardzo wysoką średnią ocen na koniec ubiegłego roku szkolnego 5,43 i szczególne osiągnięcia w dziedzinie przedmiotów zawodowych – dwa tytuły finalisty w olimpiadach gastronomicznych – Olimpiadzie Żywienia i Żywności oraz Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku gastronomia. Gratulacje!!!