21 listopada br. w ramach realizacji innowacji pedagogicznej „Technik ekonomista z myślą o służbie. Program zajęć rozwijających kompetencje ucznia” innowacyjni ekonomiści z klasy 2D ponad dwugodzinnymi zajęciami teoretycznymi rozpoczęli przygodę ze strzelaniem z urządzeń pneumatycznych. Wykłady poprowadził licencjonowany instruktor strzelectwa sportowego Pan Zygmunt Jurek.

Uczniowie zapoznali się z pojęciem, rodzajami broni, zasadami wydawania pozwoleń na broń, odpowiedzialnością karną. Instruktor zapoznał uczniów z przeznaczeniem i budową urządzeń pneumatycznych, karabinów i pistoletów sportowych. Uczestnicy zajęć zapoznani zostali z regulaminem strzelnicy, porządkiem na strzelnicy oraz osobami funkcyjnymi na strzelnicy. Zajęcia odbyły się w Bursie Międzyszkolnej w Mrągowie w pomieszczeniu zaadaptowanym przez LOK Mrągowo na strzelnicę.

Celem zajęć jest upowszechnianie znajomości broni strzeleckiej, nauka bezpiecznego posługiwania się urządzeniami pneumatycznymi, pogłębianie zainteresowań strzelectwem sportowym młodzieży szkolnej, kształtowanie cech charakteru i postaw ściśle związanych z dyscypliną i samokontrolą a także kształtowanie u młodzieży pożądanych cechy charakteru takich jak wytrwałość, cierpliwość, współzawodnictwo sportowe, odpowiedzialność, zdyscyplinowanie, opanowanie i rozwaga.

Zajęcia stanowią wspaniały sposób na spędzanie wolnego czasu, odpoczynek i relaks po dniu spędzonym w szkole. Wspólne spotkania są doskonałym przykładem rozwijania relacji interpersonalnych, zacieśniania więzi koleżeńskich i przyjacielskich. Wszystkim innowacyjnym ekonomistom życzymy jak najlepszego wykorzystania wiadomości teoretycznych w praktyce podczas kolejnych spotkań na strzelnicy – czyli samych strzałów w środek tarczy.

Zespół ds. innowacji