W zeszłym tygodniu, zakończyła się część teoretyczna, II edycji „STAŻE na CZASIE”, która tym razem skierowana była do uczniów technikum ekonomicznego.

Szkolenia zorganizowano w oparciu o projekt sfinansowany ze środków UE. Dzięki udziałowi w projekcie, podnoszącym kwalifikacje i kompetencje pracownicze, uczniowie Zespołu Szkół nr 2, skorzystali z możliwości dokształcenia do treści, które przekazywane są na co dzień w programie szkoły. Nowoczesna forma zajęć, atrakcyjność form przekazu oraz wysokie kwalifikacje osób prowadzących szkolenia, pozwoliła uczniom uzyskać świeże spojrzenie na wybrany przez nich kierunek kształcenia.

W projekcie wzięły udział klasy 2 i 3 technikum ekonomicznego.

Zakres tematyczny, teoretycznej części projektu, obejmował BHP w zawodzie, ale również treści specjalistyczne dotyczące zagadnień z zakresu kadr i płac, podatku dochodowego i VAT oraz etyki i savoir vivre w zawodzie ekonomisty.

Uczestników „Staży na Czasie” czeka jeszcze część praktyczna, w której będą mogli wykazać się wiedzą zdobytą na szkoleniach. Wiąże się to z bonusami dla uczestników projektu, w postaci uzyskania wynagrodzenia pieniężnego za sumienne zrealizowanie wszystkich praktycznych wytycznych stażu.

A to jeszcze nie koniec! Szykujcie się na kolejne projekty i niespodzianki z nimi związane.

Zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach „Staży na Czasie”.