23 listopada klasy pierwsze miały możliwość spotkania z poezją i jej twórczynią – mrągowską poetką Panią Hanną Szymborską. 

Pani Hanna Szymborska lubi pracę z młodzieżą i jest osobą młodą duchem, co z pewnością sprawiło, że prowadzi w gościnnych murach Biblioteki Pedagogicznej „Salonik literacki”, do którego uczęszczają obecni na spotkaniu młodzi poeci: Wiktoria Piwowarska, Jakub Nowacki oraz Kacper Sekretarski. 

Mam nadzieję, że spotkanie z poezją skłoni naszych uczniów do szukania możliwości wyrażania emocji w tej formie, i/lub zaowocuje uczestnictwem w spotkaniach Saloniku Literackiego do czego szczerze zachęcam.


Pani Hanna Szymborska pochodzi z Mazowsza, a jej dorosłe życie związane jest z Mrągowem. Z wykształcenia jest humanistką, ale też ekonomistką, co jest bliskie również naszym uczniom – technikom ekonomistom.

Umiłowanie języka ojczystego i zainteresowania humanistyczne sprawiły, że Pani Hanna zajęła się poezją.

Jak często w życiu bywa zadecydował przypadek, niektórzy powiedzieliby, że to przeznaczenie. Pani Hanna wzięła udział w warsztatach literackich do nieformalnej grupy literackiej pod nazwą „Loża Literacka”, zaczęła publikować w prasie i na społecznościowych portalach internetowych – to wszystko sprawiło, że miłośnicy poezji zobaczyli co gra w duszy pani Hanny.

Dotychczas wydane tomiki poezji to:

  • Literacki debiut to współautorski (z Teresą Kiarą-Duńską i Markiem Czerwiec-Dzierżymirskim) tomik poezji „Pierścienie ognia”wydany w 2013 r.
  • Następna książka to antologia „Do jutra”(również  2013 r.)
  • W maju 2014 r. ukazał się  tomik poezji ” W dłoniach nadziei”.
  • Styczeń 2015 r. zaowocował zbiorem wierszy „Niepokorne trwanie”.
  • Z początkiem 2016 r. ukazała się drukiem „Trzaska” – trzeci autorski tom poezji.
  • W 2017r. ukazała się „Sinusoida liryczna” –czwarty autorski tom poezji. 
  • Również w 2016 roku współuczestniczyła w wydaniu antologii „Kawiarenka poetycka 4″ i „Dzisiaj tu pięknie, niebo nie płacze”, „Kiedy tańcząc słyszę tę pieśń”.
  • „Rachunek poetyckiego prawdopodobieństwa” (antologia, 2016r.) i „Złapane słowa” (antologia 2017r.) są podsumowaniem dwuletniej, społecznej pracy z młodzieżą mrągowskich szkół w SALONIKU LITERACKIM.
  • Ślad jej twórczości poetyckiej jest również w trzech kolejnych antologiach Wyd. Krywaj „Ze słonecznikiem w tle” oraz antologii „Zza Kotary”.

W listopadzie 2014 r. Pani Hanna Szymborska została Laureatką zaszczytnej Nagrody Rady Miasta Mrągowa ZA OSIĄGNIĘCIA W DZIEDZINIE TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ I UPOWSZECHNIANIA KULTURY.

W sierpniu 2015r. została nominowana do OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU „LADY D. im. KRYSTYNY BOCHENEK” w dziedzinie kultury i sztuki.

Rok 2017 – w marcu otrzymała medal pamiątkowy Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Orkana w Bieżuniu, w lipcu STATUETKĘ – NIEZAPOMINAJKĘ od Rady Miasta Mrągowa, w sierpniu STATUETKĘ Starostwa powiatu mrągowskiego, w listopadzie br. dzięki mrągowskim harcerzom stała się „DUMĄ MIASTA 2017r.”

Źródło: http://szeptywiatru.pl/

Wioleta Olencka