ŻYDZI NA WARMII I MAZURACH

28 listopada 2014r. o  godzinie 17-tej w Kościele Ewangelicko-Augsburskim w Sorkwitach odbyło się spotkanie pt. „Żydzi na Warmii i Mazurach”, którego gospodarzem byli pastor Fryderyk Tegler (Niemcy) i pastor Krzysztof Mutschman (Sorkwity)

Organizatorami tego cyklu był Zespół Szkół nr 2 w Mrągowie, Starosta Powiatu Mrągowskiego, Parafia Ewangelicko-Augsburska w Sorkwitach, Stowarzyszenie Przyjaciół Mazur (Freunde Masurens e.V). Gościem konferencji był prof. dr UWM w Olsztynie pan Krzysztof Szatrawski, który zaprezentował aspekty historyczne, kulturowe oraz społeczne ludności żydowskiej zamieszkującej w przeszłości tereny obecnej Warmii i Mazur. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały również działania edukacyjne o tematyce wielokulturowości pani Magdaleny Lewkowicz i uczniów ZS nr 2. Frekwencja dopisała! W spotkaniu wzięło udział prawie 100 osób.

Po konferencji odbyło się spotkanie w Domu Młodzieżowym parafii, gdzie uczestnicy mogli obejrzeć m.in. wystawę tematyczną przygotowaną przez młodzież Zespołu Szkół  nr 2 w Mrągowie pt. „Ocalić od zapomnienia”.