Społeczność Uczniowska  Zespołu Szkół nr2 w Mrągowie nie zapomina o zwierzakach, którym pandemia może odebrać to, czego potrzebują na co dzień. Jak dotąd zwierzęta zawsze mogły na Nas liczyć.  Czy dziś  też staniemy na wysokości zadania?   Mamy nadzieję, że tak  będzie i tym razem 🙂

 By usprawnić nasze działania, SU inicjuje akcję:

SN(owy) pomysł:

Jestem przedsiębiorczy, czyli jak zostać psim i kocim Świetnym Mikołajem.

Zasady naszej akcji:

1. Podstawowym celem akcji jest zbiórka karmy dla potrzebujących zwierząt oraz rozwijanie postaw przedsiębiorczych.

2. Organizatorem zbiórki jest Samorząd Uczniowski ZS nr2.

3. Zbiórka prowadzona będzie dla Stowarzyszenie kociarze Mrągowo oraz Schroniska dla zwierząt w Bagienicach.

Jeśli ktoś zdecyduje się na przelew!

 Stowarzyszenie Kociarze Mrągowo: 96124016171111001064769049

Schronisko w Bagienicach „Mój dom”: 82160014621867977550000001

4.Akcja zaczyna się 18.11.2020r  i trwać będzie do 06.12.2020 (niedziela)


5. Klasa biorąca udział w akcji wybiera koordynatora odpowiedzialnego za organizację zbiórki, który będzie łącznikiem pomiędzy klasą a przedstawicielami SU.

6. Szczegóły dotyczące zbiórki:

  • zebrane pieniądze należy przekazać  do 6.12.2020 roku na konto wybranej przez siebie w/w organizacji,
  • sposób zbierania pieniędzy zależy od kreatywności uczniów danej klasy,
  • dowód wpłaty oraz listę uczniów biorących udział w akcji należy przekazać  przewodniczącemu SU najpóźniej do 6.12.2020.


7.Kreatywność i przedsiębiorczość uczniów  zostanie zagrodzona punktami dodatnimi.

P.S. Udział w akcji jest dobrowolny 🙂

                                                                                                                 Przedsiębiorczy SU ZS nr 2