SLUBOWANIE_DZIEN_PATRONA

26 września ok. 120. uczniów klas pierwszych Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie złożyło uroczyste ślubowanie. Akademię rozpoczęto hymnem państwowym, którego dźwięki śpiewane przez młodzież a capella rozbrzmiewały po całej szkole.

Nowi uczniowie, aby stać się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej ślubowali:

  • sumienne i rzetelnie pracować nad pogłębianiem swojej wiedzy i umiejętności,
  • kształtować i rozwijać swoją osobowość,
  • szanować dobro szkoły i współuczestniczyć w jego tworzeniu,
  • żyć zgodnie z zasadami tolerancji, poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
  • właściwie wywiązywać się z obowiązków określonych regulaminem szkoły,
  • zachowywać się w każdej sytuacji w sposób godny młodego POLAKA.

W drugiej części uroczystości młodzież zapoznała się z postacią Patrona Szkoły – Władysławem Jagiełłą. Przedstawiciele klas pierwszych rywalizowali w kilku konkurencjach m.in: w konkursie wiedzy o Patronie, konkursie ułożenia z puzzli wizerunku Jagiełły, zaplatania warkocza na czas, czy noszenia korony.

Pierwsze miejsce ex aequo zajęła klasa 1C i 1D, choć wszyscy tak naprawdę byli wygranymi. W końcu zostali uczniami Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie.

Życzymy im powodzenia w osiąganiu ekscesów edukacyjnych i w rozwoju własnej osobowości.

Organizator – Magdalena Lewkowicz