Dziś w naszej szkole w sposób formalny, poprzez ślubowanie, przyjęliśmy do grona uczniów młodzież z klas pierwszych. Nasza szkoła zyskała 123 osoby – mądre, inteligentne, skore do nauki i zabawy.
Po części oficjalnej, wzbogaconej wyśpiewaniem przez naszą młodzież Hymnu narodowego a’capella, miała miejsce część integracyjna. Towarzyszyło jej współzawodnictwo, śmiech i emocje.
Uroczystość zakończyły szkolne debiutantki z klasy 1a -Marysia Sołodyna i Marta Wójcik, które pokazały swój talent wokalny.
Nad przebiegiem imprezy czuwali członkowie Samorządu Uczniowskiego i Szkolnego Klubu Europejskiego, konferansjerkę prowadziła Nikita Centlewska i Konrad Paga.
Serdecznie dziękuję wszystkim – organizatorom i uczestnikom, oraz pani Magdalenie Lewkowicz i pani Marcie Perfikowskiej.

A tak w rzeczywistości to w głównym ciągu w szkole jest 81 schodów :)))
z pozdrowieniami
Agnieszka Pytel

WIĘCEJ FOTOGRAFII NA STRONIE:

http://mragowo.wm.pl/302652,Doskonala-zabawa-na-obchodach-Dnia-Patrona-w-ZS-nr-2-w-Mragowie.html#axzz3n7xekoQO