PALENIE2014Jak co roku uczniowie Szkolnego Klubu przygotowali godziny wychowawcze dla swoich rówieśników. Tematem który rozpracowywali, aby jak najlepiej się przygotować były skutki uzależnień. Przygotowania trwały miesiąc czasu. Klubowicze spotykali się kilkakrotnie aby wypracować scenariusz oraz treści prezentacji. Potem już zostały tylko próby przeprowadzania zajęć, bo jak się okazało nie dla wszystkich było to proste. Wartością dodaną tej metody jest to , że uczeń musi się postawić w roli nauczyciela i sprawdzić swoje umiejętności radzenia z dużą grupą.

Celami zajęć było:

  • Kształtowanie zdrowotnego stylu życia.
  • Sprawdzenie i zweryfikowanie wiedzy na temat skutków zażywania narkotyków (ekstazy, marihuana ), leków, alkoholu i e-papierosów.
  • Zniechęcenie uczniów do sięgania po używki.
  • Poszukiwanie i porządkowanie informacji.
  • Doskonalenie umiejętności pracy w grupie.

Metody zastosowane przez Klubowiczów to: pogadanka, burza mózgów, ankieta.

Materiały i środki dydaktyczne:

Prezentacja Power- Point,

W zajęciach wzięło udział 13 klas: 1a,1d,1e,2a,2b,2c,2e,3e,3d,3g,4d,4c,4g.

Wrażenia prowadzących były różne, niektóre klasy chętnie współpracowały, a u niektórych była wyczuwalna obawa czynnego udziału w lekcji o tej tematyce oraz brak aktywności. Jednak pocieszające było to, że często w zajęcia włączali się sami nauczyciele. Niektórzy z nich przyznali, że sami dużo się nauczyli i dowiedzieli na temat skutków uzależnień 🙂

Dziękujemy wychowawcom, którzy skorzystali z naszej oferty.

Uczniowie prowadzący lekcje: Patrycja Wenglicka, Paulina Śledzik, Daria Deptuła, Sandra Urbańska, Klaudia Kamińska, Natalia Zadroga, Paulina Martuś, Klaudia Gąsior, Magdalena Żyjewska, Patrycja Kaczorowska, Kasia Kuriata, Ola Szawro, Monika Bielecka, Ewelina Szczepanek, Emila Kowalczyk, Karolina Szlachtun, Konrad Paga.

 Opiekun SKE: Magdalena Lewkowicz

NALOGI_GRAFIKA