MSIS 1

Uczniowie naszej szkoły w składzie Klaudia Gąsior, Klaudia Kneć i Bartłomiej Sydor wraz z uczniami z I Liceum Ogólnokształcące im. Obrońców Westerplatte w Mrągowie i Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Mrągowie, są w 15 osobowym zespole „MSIS – Gra w radę” i biorą udział w grze i projekcie pod tytułem „Gramy w Radę, damy radę”. Projekt ten jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

Ideą projektu jest stworzenie, realizacja i upowszechnienie innowacyjnego programu edukacji i aktywizacji obywatelskiej młodzieży na obszarach o najniższym w Polsce poziomie rozwoju kapitału społecznego. Program opiera się na społecznej grze symulacyjnej wspomaganej platformą internetową.

Gra jest symulacją działalności Młodzieżowej Rady Gminy i jest przeprowadzona w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich na terenie 3 województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. W trakcie 10 miesięcy (od września 2013 do czerwca 2014) 30 drużyn młodzieżowych w składach od 10 do 15 osób, ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pod przewodnictwem 30 dorosłych tutorów przygotuje się kompetencyjnie i motywacyjnie do działalności obywatelskiej w środowiskach lokalnych.

Udział w grze umożliwi uczestnikom i lokalnym społecznościom poznanie idei, zasad oraz doświadczenie korzyści i działalności obywatelskiej z funkcjonowania samorządności w formie Młodzieżowej Rady.

Zadania dadzą szansę młodym ludziom doświadczenia aktywności społecznej. Pokonując kolejne etapy uczestnicy nauczą się realizować autorskie projekty, promować siebie i swoje idee, współpracować z dorosłymi. Czeka ich dziesięć miesięcy inspirującego, kreatywnego doświadczenia z iskrą rywalizacji i efektami, które zostaną szeroko nagłośnione w kraju i za granicą.

Przekonają się, że aktywność społeczna i branie spraw w swoje ręce pozwalają zmieniać otaczającą rzeczywistość, poprawiać jakość życia swoją i „sąsiadów”. Z pewnością udział w grze pokaże młodym ludziom, że jeśli tylko zechcą i będą wiedzieć jak – mogą wpływać na to, co się dzieje w ich wsi, mieście, województwie. Ponadto gra da impuls do tworzenia kolejnych Młodzieżowych Rad w Polsce i wyłoni przyszłych lokalnych liderów.

Podsumowanie zrealizowanych zadań i zdobytych punktów będzie miało miejsce od lipca do września 2014 roku.

Na zwycięzców czekają trzy wojewódzkie konferencje, udział w nagraniu filmu o najlepszych drużynach, wydanie wspólnej książki i… ułożenie planów na przyszłość 🙂

Strona projektu: http://gramywrade.pl/

Oczywiście zachęcamy również do śledzenia postępów zespołu „MSIS – Gra w radę”  z naszymi uczniami na Facebooku: https://www.facebook.com/msisgrawrade

MSIS 4