Po raz czwarty w naszej szkole został zrealizowany projekt edukacyjny „Lekcje z ZUS”. Projekt kończy się Olimpiadą pn. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych”.

20 uczniów klasy 2d kształcących się w zawodzie technik ekonomista wzięło udział w projekcie. Po odbyciu czterech godzin lekcyjnych zaplanowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, uczestnicy odpowiadali w ciągu 30 minut na 20 pytań jednokrotnego wyboru z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Uczniowie świetnie poradzili sobie z dosyć trudnymi pytaniami. Spośród wszystkich osób biorących udział, Komitet Szkolny wybrał 3 osoby, które uzyskały największą liczbę punktów z testu i zostają jako zespół zgłoszone do udziału w II etapie.

Są to Olga Piszczatowska, Magdalena Sieczka i Julia Romaniuk. Lista zespołów zakwalifikowanych do II etapu zostanie ogłoszona na stronie www.zus.pl/edukacja w styczniu 2019.

Jolanta Miklaszewicz-Nestoruk