Grupa z ZS nr 2 przeciera szlaki i pokazuje jak aktywnie uczestniczyć w życiu miasta oraz jak wpływać na swój rozwój. Uczniowie brali udział w dwóch debatach na temat przyszłości młodzieży w naszym mieście. Zuzanna Bromberg dokonała oceny przydatności nowej miejskiej strony dla młodych.

W sobotę grupa projektowa udała się na warsztaty do Domu Mendelshona gdzie swoją siedzibę ma Borussia Olsztyn. Pani Kornelia Kurowska i Pan Aleksander Suhak w bardzo obrazowy sposób pokazali młodym jaką wartość niesie ze sobą wielokulturowość.

Po obiedzie odbyły się warsztaty Chanukowe z Panią Ewą Pohlke. Przygotowaliśmy lampiony, które stanęły na cmentarzu żydowskim w Olsztynie.

Dziękujemy za zaproszenie.

Opiekun. M. Lewkowicz