Młodzi ludzie – także niepełnoletni – mają swoje zdanie i poglądy. Program Młodzi głosują – Centrum Edukacji Obywatelskiej daje im możliwość wypowiedzenia się w ważnych dla naszego kraju sprawach. W czwartek 30 kwietnia uczniowie ZS nr 2 wzięli udział w prawyborach prezydenckich. Szkolna Komisja Wyborcza przygotowała listy uprawnionych do głosowania, karty do głosowania oraz urnę. W szkole znajduje się również tablica ze wszystkimi kandydatami na stanowisko głowy państwa. Informacje o startujących, ich poglądach na różne sprawy państwowe zebrały oraz przygotowały Ula Bursztynowicz i Klaudia Gąsior. Jest również możliwość porównania własnych poglądów z poglądami kandydatów. Wystarczy wypełnić ankietę on-line na www.latarnikwyborczy.pl.

Po głosowaniu Szkolna Komisja Wyborcza przekaże wyniki do CEO, które zsumuje wszystkie dane z całego kraju , a następnie upubliczni je w mediach 10 maja

Celem akcji „Młodzi głosują” jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie ich do świadomego udziału w wyborach poprzez:

  • dostarczenie młodym ludziom informacji na temat procedur państwa demokratycznego i znaczenia wyborów,
  • zaangażowanie w działania na rzecz wysokiej frekwencji wyborczej i udział w wyborach młodzieżowych.

Projekt towarzyszy wszystkim wyborom i referendom państwowym od roku 1995. Od 2007 roku akcja posiada Honorowy Patronat Rzecznika Praw Obywatelskich.

Projekt Młodzi głosują w swoim założeniu jest daleki od jakiejkolwiek agitacji politycznej – chodzi jedynie o angażowanie młodych ludzi w demokratyczne wybory i obywatelskie działanie. Dlatego też wyniki wyborów młodzieżowych mają w pewnym sensie znaczenie drugorzędne – najważniejszy jest cały towarzyszący im proces edukacyjny.

Ten głos oddany przez młodych ludzi jest dla nich często pierwszą prawdziwą szansą wyrażenia własnego zdania!

Wyniki Szkolne – Prawybory Prezydenckie 2015

Frekwencja: 48,90%

Uprawnieni do głosowania: 317

Liczba oddanych głosów: 155

Głosy ważne: 153

Głosy nieważne: 2

Liczba oddanych głosów na poszczególnych kandydatów

Braun Grzegorz Michał – 12
Duda Andrzej Sebastian – 21
Jarubas Adam Sebastian – 3
Komorowski Bronisław Maria – 19
Korwin-Mikke Janusz Ryszard – 35
Kowalski Marian Janusz – 2
Kukiz Paweł Piotr – 38
Ogórek Magdalena Agnieszka – 14
Palikot Janusz Marian – 7
Tanajno Paweł Jan – 1
Wilk Jacek– 1