Życzymy Wam pomyślności 🙂

Klasy pierwsze z wychowawcami:

1a technik hotelarstwa/technik organizacji turystyki – p. Irena Węglewska

1a5 technik hotelarstwa/technik organizacji turystyki – p. Magdalena Radziwon

1c technik żywienia i usług gastronomicznych – p. Ewelina Dylak

1d technik ekonomista – p. Małgorzata Cienka

1d5 technik ekonomista – p. Jolanta Miklaszewicz-Nestoruk

1e technik logistyk – p. Małgorzata Rogińska

1e5 technik logistyk – p. Teresa Sołohub

P.S. próba galerii 😉