Rekrutacja do Projektu w ramach edycji 2 dla UCZNIÓW

 

W związku z realizacją projektu „Podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe w branży hotelarsko-gastronomicznej”, który otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zapraszamy uczennice i uczniów ZS nr 2 w Mrągowie do podnoszenia swoich kwalifikacji !

 

Zrealizujemy wsparcie na rzecz podniesienia kompetencji zawodowych i miękkich uczniów i uczennic, zdobycie doświadczenia zawodowego dostosowanego do aktualnych potrzeb pracodawców branży turystyczno-gastronomicznej.

 

Planowana tematyka:

– Asertywna i efektywna komunikacja w pracy zespołowej

– Radzenie sobie ze stresem, zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja pracy

– Współczesna kuchnia restauracyjna

– Kuchnia molekularna

– Personel front desk recepcjonista

– Personel back office – służba pięter

– Staże zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy

 

Przedsięwzięcie realizowane na rzecz: Inteligentnej Specjalizacji Warmii i Mazur – Ekonomia wody

 

Kryteria dostępu i kryteria punktowe zawiera Regulamin rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się do pobrania poniżej.

HOT_DokumentacjaRekrutacyjna2

 

 

 

 

PLAKAT

 

 nu_media_logo Biuro Projektu:

 

Nu Media Elżbieta Jażdżewska

NIP: 7392291259, REGON 280103651

ul. Kościuszki 12/2, 10-502  Olsztyn

tel. 606 770 030

e-mail: biuro@projekt-numediapoland.pl

 herb_pow_mrag
Nu Media Elżbieta JażdżewskaPartner Wiodący Powiat MrągowskiPartner Projektu

 

 

 


 

W związku z realizacją projektu „Podnosimy swoje kwalifikacje zawodowe w branży hotelarsko-gastronomicznej”, który otrzymał wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 zapraszamy uczennice i uczniów oraz nauczycielki i nauczycieli kształcenia zawodowego, instruktorki i instruktorów praktycznej nauki zawodu ZS nr 2 w Mrągowie do podnoszenia swoich kwalifikacji !

 

Zrealizujemy wsparcie na rzecz podniesienia kompetencji zawodowych i miękkich uczniów i uczennic, zdobycie doświadczenia zawodowego dostosowanego do aktualnych potrzeb pracodawców branży turystyczno-gastronomicznej, podniesienie wiedzy i umiejętności u nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów i instruktorek praktycznej nauki zawodu.

Planowana tematyka:

– Asertywna i efektywna komunikacja w pracy zespołowej

– Radzenie sobie ze stresem, zarządzanie sobą w czasie i efektywna organizacja pracy

– Współczesna kuchnia restauracyjna

– Kuchnia molekularna

– Personel front desk recepcjonista

– Personel back office – służba pięter

– Staże zawodowe w rzeczywistych warunkach pracy

 

Przedsięwzięcie realizowane na rzecz: Inteligentnej Specjalizacji Warmii i Mazur – Ekonomia wody

 

Kryteria dostępu i kryteria punktowe zawiera Regulamin rekrutacji. Dokumenty rekrutacyjne znajdują się do pobrania poniżej.

 nu_media_logo Biuro Projektu: Nu Media Elżbieta JażdżewskaNIP: 7392291259, REGON 280103651ul. Kościuszki 12/2, 10-502  Olsztyntel. 606 770 030

e-mail: biuro@projekt-numediapoland.pl herb_pow_mragNu Media Elżbieta Jażdżewska Partner WiodącyPowiat Mrągowski Partner Projektu

 

Załączniki do pobrania:

HOT-FormularzRekrutacyjny-N

HOT-FormularzRekrutacyjny-U

HOT-RegulaminRekrutacji

HOT-Plakat