„Bezpieczeństwo we współczesnym świecie” – pod takim tytułem w dniu 3 marca 2020 odbyła się I innowacyjna konferencja w Zespole Szkół nr 2. Pomysłodawcą konferencji był zespół ds. innowacji pedagogicznej w składzie Anna Bańkowska, Iwona Dołżycka, Danuta Grabarek, Katarzyna Krawczyk, Jolanta Miklaszewicz-Nestoruk, Piotr Wichowski przy wsparciu naszych partnerów w realizacji innowacji pedagogicznej w zawodzie technik ekonomista „Z myślą o służbie” tj. Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie, Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie oraz Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie.

Ogromny udział w przebieg konferencji włożyli uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik ekonomista i technik logistyk, zbierając materiały i przygotowując swoje wystąpienia publiczne. 

Swoją obecnością podczas konferencji zaszczycili nas przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Mrągowie, Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Mrągowie, Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej, Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie – reprezentujący Team Invictus Poland, Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie oraz Rady Rodziców. Wśród zaproszonych gości byli uczniowie szkół podstawowych z powiatu mrągowskiego wraz z opiekunami.

Celem konferencji było ukazanie współczesnych zagrożeń w rozwijającym się świecie oraz sposobów walki z nowymi formami łamania zasad bezpieczeństwa na każdej płaszczyźnie naszego życia. Podczas konferencji zostały przedstawione różne aspekty bezpieczeństwa zarówno z punktu widzenia instytucji zajmujących się na co dzień tym zagadnieniem jak i z punktu widzenia zwykłych obywateli.

Tematyka konferencji:

  • Misje zagraniczne a bezpieczeństwo Polski – wystąpienie przedstawiciela Centrum Operacyjnego Ministra Obrony Narodowej Pana Jacka Matuszaka oraz zawodników Teamu Invictus Poland  st. sierż. Andrzeja Skrajnego, plut. Rafała Lisa.
  • Atak terrorystyczny i zadania Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji – wystąpienie Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie- nadkomisarza Roberta Paszkowskiego
  • Współczesna Straż Pożarna – zadania i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa – wystąpienie młodszego specjalisty do spraw operacyjnych w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie młodszego kapitana Bartłomieja Nalazka
  • Bezpieczeństwo ekologiczne – wystąpienie Filipa Fedorczyka ucznia klasy 2 TE
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne i gospodarcze – wystąpienie Martyny Młynarczyk uczennicy klasy 3 TE
  • Bezpieczeństwo w świecie realnym i wirtualnym – wystąpienie Laury Denkiewicz, Laury Dmowskiej, Katarzyny Nalazek uczennic klasy 2 TL

Podsumowaniem konferencji był test wiedzy z zagadnień poruszanych podczas wystąpień. Uczniowie przy wykorzystaniu telefonów komórkowych stronie internetowej www.quizizz.com rozwiązywali test. Fundatorem nagród był Wojskowy Ośrodek Szkoleniowo Kondycyjny w Mrągowie i Centrum Operacyjne Ministra Obrony Narodowej. Zwycięzcami testu o bezpieczeństwie we współczesnym świecie zostali:

  1. Jakub Kabat klasa 1D5
  2. Julia Wysmułek klasa 1D
  3. Kaja Brzozowska klasa 1D

Wszystkim obecnym gościom i uczestnikom dziękujemy za skorzystanie z naszego zaproszenia. Tak liczne grono osób zachęca nas do dalszego, efektywnego działania.

Foto: Julia Kaczmarczyk, Jakub Staszczuk, WOSZK/Teresa Kowalewska

Zespół ds. innowacji pedagogicznej