Nagroda POLIN przyznawana jest przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN osobom, organizacjom lub instytucjom aktywnie działającym na rzecz ochrony pamięci o historii polskich Żydów. Laureata ogłoszono 4 grudnia podczas uroczystej gali w Muzeum POLIN. Został nim Tomasz Wiśniewski.

Uroczystość wręczenia Nagrody POLIN odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie Wyróżnieni i Nagrody Specjalne Przyznano także dwa wyróżnienia.

Jedno otrzymała Magdalena Lewkowicz prowadząca w szkole w Mrągowie i w lokalnym środowisku działania upamiętniające Żydów Warmii i Mazur. Angażuje się ona także w akcje porządkowania starych cmentarzy oraz jest inicjatorką wycieczek edukacyjnych i warsztatów.

magda-513337

https://www.tvn24.pl/kultura-styl,8/tomasz-wisniewski-laureatem-nagrody-polin-2018,889578.html

http://mragowo.wm.pl/553594,Magdalena-Lewkowicz-z-wyroznieniem-w-konkursie-POLIN-2018.html?fbclid=IwAR2C7JcXY9_n3gHLLl8pNiz4uVBHNlGwyFgRIsckgz7X9MUgQRdwTveu9r0