Miło nam poinformować , że w dniach 2-3 czerwca 2017r już po raz kolejny uczestniczyliśmy w finale Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, która jest jednym z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy i umiejętności praktycznych organizowanych w naszym kraju. Tym razem uczestniczkami były uczennice klasy 3c uczące się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych: Patrycja MysiorskaKatarzyna Szczubełek.

Organizatorem eliminacji centralnych 41 edycji OWIUR był Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie i Zespół Szkół Rolniczych w Kijanach. W etapie centralnym brało udział 238 uczniów w 11 blokach tematycznych takich jak: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, mechanizacja rolnictwa, ogrodnictwo, ochrona i inżynieria środowiska, technologia żywności, gastronomia, agrobiznes, leśnictwo, architektura krajobrazu i weterynaria. Tematyka jest tak różnorodna, że można powiedzieć, że każdy blok to osobna olimpiada. Nasze uczennice startowały w blokach związanych z żywnością i żywieniem.

Tematyka olimpiady znacznie wykracza ponad program nauczania poszczególnych przedmiotów i wymaga ogromnego zaangażowania zarówno uczniów, jak i nauczycieli ich przygotowujących do tych zmagań. Podczas eliminacji uczestnicy rozwiązywali test, składający się z 60 pytań i wykonywali po 3 zadania praktyczne. Z relacji uczestników wiemy, że zadania nie były łatwe, a stres duży. Rezultaty zmagań olimpijskich oceniali pracownicy naukowi poszczególnych wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Nasze olimpijki uzyskały:

Patrycja Mysiorska  –  tytuł laureata  w bloku: Technologia żywności,

a Katarzyna Szczubełek  –  tytuł finalisty w bloku: Gastronomia.

Laureaci i finaliści etapu centralnego Olimpiady są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego  kwalifikacje w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych (T.6 i T.15), co jest równoznaczne z uzyskaniem z części pisemnej najwyższego wyniku czyli 100%. Otrzymują również uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na wiele kierunków wyższych uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego.

Olimpiada ta odbywa się w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i centralnym. W bieżącej edycji OWIUR

w etapie szkolnym brało udział ok.18.000 uczniów z 382 szkół. Do etapu okręgowego zakwalifikowano ok. 1.500 uczniów, a do centralnego 238.

W bloku gastronomia w etapie szkolnym w całej Polsce startowało ok.5000 uczniów, w etapie okręgowym – 258, a do etapu centralnego zostało zakwalifikowanych 35.

W bloku technologia żywności w etapie szkolnym brało udział ok.3000 uczniów, w etapie okręgowym 133, a do etapu centralnego zakwalifikowało się 22.

Z relacji uczennic wynika, że są bardzo zadowolone z udziału w Olimpiadzie. Oprócz wyżej wymienionych korzyści, udział w olimpiadzie jest też przygodą i można poznać wielu ciekawych ludzi z całej Polski.

Patrycja i Kasia do olimpijskich zmagań przygotowywały się pod kierunkiem pani Joanny Mazurowskiej, a Kasia dodatkowo z obsługi konsumenta korzystała również z pomocy pani Antoniny Kozak.

Jest to kolejny sukces techników żywienia i usług gastronomicznych w OWIUR. W poprzednim roku szkolnym finalistami  etapu centralnego tej Olimpiady zostali: Klaudia Deptuła i Mateusz Galbarczyk.

Gratulujemy Kasi i Patrycji wyników w Olimpiadzie i życzymy dalszych sukcesów.