Obchody Narodowego Święta Niepodległości wśród nauczycieli oraz uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły:

Czym jest niepodległość według uczniów naszej szkoły?

Niepodległość, to dla mnie… Wolność́ słowa, poglądów. Jest to niezależność od innych oraz swoboda w działaniu i życiu.

Niepodległość, to dla mnie… Wolność wyborów, dzięki której mogę żyć, podejmować decyzje tak, aby być szczęśliwą.

Niepodległość według mnie to cenny skarb, którego nie można stracić.

Niepodległość, to dla mnie… Wolność, słowa i wyboru, która bez względu na okoliczności powinna być nieograniczona. Dziękuję ludziom którzy ją dla nas wywalczyli.

Niepodległość dla mnie to… Poświęcenie i dar, który pozwolił nam posiadać i dzielić się swoimi racjami i przekonaniani. Chęć dążenia do życiowych celów, nadzieja, wolność w każdym słowa tego znaczeniu.

Niepodległość, to dla mnie… Prawo do decydowania o sobie, swoim życiu, wolność wyboru, wolność wyznania.

Niepodległość to, dla mnie życie… Moja rodzina i przyjaciele. Żyć wolno w moim kraju to wspaniała rzecz, którą zawdzięczam moim przodkom nie zapominając o ich historii.

Samorząd Uczniowski