4-1

W Zespole Szkól nr 2 im. Władysława Jagiełły pracuje 47. nauczycieli posiadających odpowiednie przygotowanie fachowe i pedagogiczne do uczenia w klasach przygotowujących do zawodów: 

  • TECHNIK HOTELARSTWA
  • TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ
  • TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
  • TECHNIK EKONOMISTA
  • TECHNIK LOGISTYK