Nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie zakończyli projekt w ramach programu Erasmus+ Mobilność Kadry Edukacyjnej Szkolnej – „Uczymy nowocześnie, myślimy nowocześnie – dążymy do doskonałości”.

Nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie napisali projekt w ramach programu „Erasmus +” Mobilność Kadry Edukacyjnej Szkolnej – „Uczymy nowocześnie, myślimy nowocześnie – dążymy do doskonałości”. Projekt otrzymał akceptację Agencji Narodowej i dofinansowanie z Unii Europejskiej. Akcja trwała 16 miesięcy. W sierpniu na dwutygodniowych szkoleniach przebywali Zofia Parzych w Irlandii i Krzysztof Wawrzeniuk w Wielkiej Brytanii (w zastępstwie za Magdalenę Radziwon). We wrześniu na szkoleniu byli Ewelina Dylak i Paweł Domurad oraz w listopadzie Agnieszka Pytel.


Oto krótka relacja Zofii Parzych i Krzysztofa Wawrzeniuka. Od poniedziałku 07.08.2017 uczestniczę w dwutygodniowym szkoleniu „ English Language Training and Irish Culture” w Cork na południu Irlandii. Kurs obejmuje 60 godzin. Zajęcia trwają od 9.00 do 17.00 z godzinną przerwą na lunch. Na zajęciach poznaję ciekawe metody pracy, zdobywam nową wiedzę o kulturze, historii Irlandii, doskonalę swój angielski, promuję naszą szkołę i miasto, nawiązuję współpracę być może z naszymi przyszłymi partnerami. Zajęcia i prace domowe są bardzo ciekawe, uczestnicy kursu chętnie współpracują dzieląc się swoim doświadczeniem, wykładowcy w bardzo interesujący sposób prowadzą zajęcia. Szkoła językowa do której uczęszczam „Cork English World” jest bardzo dobrze zorganizowana i we wszystkim pomocna. Czas mija bardzo szybko. Jestem bardzo zadowolona, że mogę uczestniczyć w tym kursie – Zofia Parzych

Od 07.08.2017 biorę udział w kursie Practical Teacher and Language Development organizowaym przez International House London. Kurs składa się ze dwóch modułów dotyczących metod nauczania oraz rozwoju umiejętności językowych. Zajęcia prowadzone są przez doświadczonego wykładowcę i trwają od 13.00 do 16.00. Uczestnicy kursu pochodzą z różnych szkół i różnych krajów, w sumie 12 osób. Zajęcia są bardzo intensywne i stanowią wspaniałą możliwość weryfikacji metod nauczania jak i poznania nowych sprawdzonych w innym kontekście. Wszyscy uczestnicy aktywnie uczestniczą w zajęciach i przygotowują prace domowe co jest bardzo motywujące do wytężonej pracy. Za nami pierwszy tydzień zajęć i już z utęsknieniem czekam na to co jeszcze przed nami bowiem plan zawiera wiele ciekawych zagadnień. Uczestniczenie w kursie to ogromne wzbogacenie wiedzy dotyczącej metodologii nauczania języka obcego – Krzysztof Wawrzeniuk


Ewelina DylakPaweł Domurad od 11 do 15 września uczestniczyli w metodycznym szkoleniu w szkole językowej TANDEM w Hamburgu. Tematem szkolenia były „Strategie uczenia się i nauczania języka niemieckiego jako języka obcego”.

Szkolenie było bardzo intensywne i bogate w różnorodne ćwiczenia praktyczne, począwszy od przeprowadzania ankiet wśród uczestników różnych kursów językowych poprzez hospitację jednej z lekcji. Poza sferą zawodową, nauczyciele mieli okazję do na zwiedzenia Hamburga, jednego z największych miast portowych w Europie.


Ostatnia uczestniczka – dyrektor Agnieszka Pytel – zakończyła doskonalenie językowe 18 listopada. Szkolenie trwało 2 tygodnie, odbywało się w londyńskiej szkole LSI (Language Studies International Central, Londyn).

W ramach pobytu, Agnieszka Pytel skorzystała z oferty nauki języka angielskiego na poziomie zaawansowanym (30 godz./ tyg.), poznała nowoczesne metody nauczania, które można świetnie zaadoptować do innych przedmiotów.

Było to ciekawe doświadczenie nabywania i wykorzystania znajomości języka w różnych codziennych sytuacjach, ponieważ w szkole byłam jedyną osobą z Polski, a mieszkałam u typowej angielskiej rodziny. Po zajęciach był czas na zwiedzanie Londynu, więc popołudnia przeznaczyłam na to, aby zobaczyć jak najwięcej – dodaje Agnieszka Pytel.

Źródło: http://mragowo.wm.pl ; http://mragowo24.info