Konferencja  „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” odbyła się 12 kwietnia w Hotelu Warmińskim w Olsztynie.

Spotkanie otworzyła Prezes Stowarzyszenia Borussia Pani Kornelia Kurowska, która podkreśliła wagę projektu realizowanego przez dwa lata. Podziękowała partnerom tj. Policji, TVP Olsztyn i innym, bez których ta inicjatywa nie mogłaby być realizowana. Podsumowała działania w ramach programu „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach” w 21 powiatach. Podziękowała za zrealizowanie 18 projektów szkolnych dotyczących różnorodności.

W dalszej części specjaliści: prof. Iwona A. NDiaye (UWM Olsztyn), Ryszard Michalski (CEiIK, Stowarzyszenie Tratwa), Jacek Purski (Instytut Bezpieczeństwa Społecznego), podinsp. Andrzej Wroński (Komenda Główna Policji) dyskutowali na temat  Szkoły współpracy – działania na rzecz bezpiecznej różnorodności i antydyskryminacji. Uwieńczeniem dyskusji, było omówienie działań w szkołach, uczestniczących w programie „Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach”.

Pokazano dobre praktyki projektów o wielokulturowości realizowane przez szkoły w Mrągowie, Olsztynie, Działdowie i innych. W tym momencie jako dobra praktyka został pokazany projekt „Marzenia z przeszłości” realizowany przez młodzież Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie oraz uczniów Gimnazjum nr 2 w Mrągowie pod opieką Pani Magdaleny Lewkowicz.

Uczestnicy konferencji zapoznali się z celami projektu, realizacją oraz efektem końcowym, czyli obrazami niespełnionych marzeń osób, które przeżyły czasy wojny. Obrazy były wystawione w Sali głównej konferencyjnej Hotelu Warmińskiego w Olsztynie. Uczestnicy zapoznali się również z ofertą programową polsko-niemieckiej Współpracy Młodzieży dla nauczycieli i edukatorów oraz programem „Bardzo Młoda Kultura” (Ryszard Michalski ,CEiIK, Stowarzyszenie Tratwa.