W dniach 28 – 30 marca 2019r w Zespole Szkół nr 6 w Szczecinie odbył się etap centralny XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. W eliminacjach brało udział 64 uczestników z 11 okręgów w Polsce. W gronie tych najlepszych  znalazła się Milena Olbryś z klasy 3c, ucząca się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych. Do wszystkich etapów Olimpiady przygotowywała się pod kierunkiem nauczycielki przedmiotów zawodowych – Joanny Mazurowskiej. W Szczecinie uczniowie rywalizowali o tytuły finalisty i laureata olimpiady. Samo przybycie na olimpiadę nie daje jeszcze tych nominacji. Są określone progi punktowe, które decydują o tym, że uczeń może otrzymać tytuł finalisty. Milena Olbryś pokonała wymaganą barierę punktową i uzyskała tytuł :

FINALISTY  XXIII OLIMPIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI

Etap centralny polegał na rozwiązaniu złożonego testu, w którym występowały:

  • zadania uzupełnień, gdzie trzeba było wpisać odpowiednie wyrazy,
  • zadania wyboru, w których trzeba było wybrać jeden, dwa lub trzy z proponowanych czterech wariantów odpowiedzi(pytania za 1, 2 lub 3 pkt, przyznawane tylko w przypadku pełnej prawidłowej odpowiedzi),
  • pytania prawda – fałsz.
  • pytania przyporządkowań
  • oraz pytania mające charakter skojarzeniowy, opierające się na związkach logicznych pojęć podanych w parach.

Druga część pisemna polegała na opracowaniu projektu broszury informacyjnej przedstawiającej podane warzywa pod względem ich charakterystyki towaroznawczej, wartości odżywczej i dietetycznej oraz głównych zasad związanych z obróbką kulinarną tych warzyw.

Zadania na OWoŻiŻ  dotyczą gastronomii, biologiczno-chemicznych aspektów żywności i żywienia oraz tematyki wiodącej Olimpiady, która w bieżącym roku związana była z  technologią produktów mlecznych i ich rolą w żywieniu człowieka. Produkty mleczne są źródłem wielu cennych składników odżywczych  i substancji o działaniu prozdrowotnym. Są ściśle związane z profilaktyką chorób dietozależnych, takich jak osteoporoza i nowotwory.

Na uczestników eliminacji centralnych czekały również atrakcje nie związane z rywalizacją, takie jak: wycieczka po Szczecinie, warsztaty związane z żywieniem, wykłady oraz spotkanie z muzami. Ciekawe były też spotkania młodych ludzi z całej Polski.

Milena dzięki udziałowi w  OWoŻiŻ  i uzyskaniu tytułu Finalisty Olimpiady jest zwolniona z części pisemnej egzaminu zawodowego w kwalifikacji T.06 i T.15; może też rozpocząć studia na wielu uczelniach wyższych bez postępowania kwalifikacyjnego (jest podany wykaz uczelni i kierunków). Oczywiście nie do przecenienia jest wiedza, którą zdobyła podczas przygotowań do Olimpiady.

W 2019r w etapie centralnym XXIII OWoŻiŻ  po raz 13. w 23-letniej historii tej Olimpiady znalazła się uczennica Zespołu Szkół nr2 im. Władysława Jagiełły w Mrągowie.

Brawo Milena za podtrzymanie tej dobrej tradycji! Wielkie gratulacje!