Milena Olbryś, uczennica 3 klasy w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych uzyskała tytuł:

FINALISTY XLIII OLIMPIADY  WIEDZY  I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH W BLOKU: GASTRONOMIA.

6 czerwca na eliminacje centralne tej Olimpiady do Hańczowej w Małopolsce przyjechało ponad 200 uczestników, aby wziąć udział w rywalizacji finałowej w 11 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, architektura krajobrazu, ogrodnictwo, mechanizacja rolnictwa, ochrona i inżynieria środowiska, technologia żywności, gastronomia, weterynaria, agrobiznes oraz leśnictwo. W zawodach trzeciego stopnia mogą brać udział tylko uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów w odbywających się w kwietniu eliminacjach okręgowych. Samo dotarcie do finału zmagań to wielkie osiągnięcie.

W piątek 8 czerwca uczestnicy przystąpili do eliminacji pisemnych, które polegały na rozwiązaniu testu( 60 pytań), a następnie do eliminacji praktycznych. Eliminacje centralne XLIII edycji OWiUR odbyły się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Hańczowej. Szkoła ta współpracuje z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. Zmagania konkursowe trwały do późnych godzin wieczornych.

Przygotowując się do Olimpiady, aby uzyskać dobre wyniki uczniowie musieli czerpać wiedzę z różnych źródeł. Oprócz szkolnych podręczników, również z najnowszej wiedzy branżowej zawartej w podręcznikach  akademickich, a także ze specjalistycznych czasopism.

Uroczystość rozpoczęcia i zakończenia XLIII OWIUR odbyły się w centrum konferencyjnym Instytutu Zdrowia Człowieka w Wysowej-Zdrój (woj. małopolskie). W uroczystościach tych uczestniczyło kilkaset osób.

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Laureaci i finaliści OWiUR, zgodnie z rozporządzeniem MEN, są zwalniani z egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach, a także przyjmowani są bez postępowania kwalifikacyjnego na wiele kierunków studiów.

Tytuł finalisty XLIII OWIUR jest dla Mileny kolejnym sukcesem w tym roku szkolnym.

W marcu tego roku uzyskała ona bowiem tytuł finalisty XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Uczennica jest więc finalistką eliminacji centralnych dwóch olimpiad.

Brawo Milena !

Do olimpiad przygotowywała się pod kierunkiem nauczycielki Joanny Mazurowskiej.