24.03.2017 r. odbył się w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie VIII Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Mrągowskiego.

Wzięło w nim udział 13 trzyosobowych reprezentacji szkół naszego powiatu:
I  Liceum Ogólnokształcące – 5 zespołów;
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Mikołajkach – 1 zespół;
Zespół Szkół Zawodowych – 2 zespoły oraz
5 zespołów z Zespołu Szkół nr2 w Mrągowie.

Uczniowie, w zespołach, rozwiązywali zadania o różnym stopniu trudności ukazujące zastosowanie matematyki w różnych dziedzinach życia codziennego.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz podsumowanie konkursu odbędzie się 1O kwietnia w Zespole Szkół nr2.

Organizatorzy konkursu: nauczyciele matematyki w ZS2 w Mrągowie.