„Marzenia z Przeszłości”, to tytuł oferty warsztatów które odbyły się w ferie zimowe, w Zespole Szkół nr 2 w Mrągowie w dniach 25-17 stycznia. Udział w nich wzięła grupa 23 uczniów z ZS nr 2 i z gimnazjum.

Celem projektu było poznanie historii ludności przedwojennej na podstawie trzech relacji video: Fundacji Shoah Uniwersytetu Południowej Kalifornii – Instytutu Historii Wizualnej i Edukacji, Borussia Olsztyn – ludności z Warmii i Mazur, powstańca warszawskiego oraz osoby, która przeżyła holocaust. Relacje pozwoliły na przedstawienie ich losów podczas wojny, pragnień i planów na przyszłość.

Głównym celem oprócz poznania historii ludzi żyjących w czasie II. wojny światowej, było porównanie marzeń, pragnień, planów ludzi z przeszłości z marzeniami współczesnej młodzieży. Uczestnicy musieli określić swoje pochodzenie sięgając przed zajęciami do informacji od swoich najbliższych. Warsztaty miały pokazać uczestnikom różnorodność i podobieństwa postaw, tożsamości, pragnień, przeżyć, stawianych celach życia osób w trudnej sytuacji.

W kolejnej części warsztatów uczestnicy musieli namalować na płótnie marzenia bohaterów relacji. Rezultatem warsztatów było uświadomienie różnic i podobieństw w życiu kolejnych pokoleń oraz wystawa prac plastycznych pt: „O czym marzył mój dziadek, babcia, pradziadek, prababcia”. Zajęcia prowadziła pani Magdalena Lewkowicz i pani Monika Siwik (absolwentka ZS nr 2).

Środki na zajęcia dla młodzieży pozyskała pani Magdalena Lewkowicz z programu Stowarzyszenia Wspólnoty Kulturowej „Borussia” – Mini-projekt szkolny zrealizowany w ramach projektu Bezpieczna różnorodność na Warmii i Mazurach, dzięki wsparciu finansowemu z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji i Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Patronat nad warsztatami objęło Muzeum Polin, ZS nr 2 w Mrągowie, CKiT w Mrągowie i lokalne media.

http://mragowo.wm.pl/331062,Niezwykle-warsztaty-w-mragowskim-esenie.html#axzz3zTfViGl9

Fotografie dzięki uprzejmości mragowo.wm.pl