„Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń
w tym co ma w głowie i co na stole”
prof. Jan Gawęcki

11 stycznia w Zespole Szkół nr 2 im. Jędrzeja Śniadeckiego odbył się etap okręgowy XXIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Wzięło w nim udział 37 uczniów z województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i części mazowieckiego.

Naszą szkołę w tym etapie olimpiady reprezentowały Milena Olbryś z klasy 3c i Sandra Gajo z klasy 2c, które najlepiej wypadły w eliminacjach szkolnych. Obie uczą się w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych. Uczennice do udziału w olimpiadzie przygotowywały się pod kierunkiem pani Joanny Mazurowskiej.

Zawody II stopnia(okręgowe) polegały na rozwiązaniu przez uczniów testu złożonego z różnego rodzaju pytań: wyboru z jednym wariantem odpowiedzi, typu prawda-fałsz oraz zadań polegających na przyporządkowaniu. Pytania dotyczyły wiedzy o żywieniu i żywności, zagadnień z zakresu biologiczno-chemicznych aspektów żywienia i technologii gastronomicznej z towaroznawstwem oraz  tematyki wiodącej, która zmienia się w każdej edycji. W bieżącym roku dotyczy  produktów mlecznych, ich technologii i roli w żywieniu.

Biorąc pod uwagę fakt, że test był bardzo trudny – na poziomie akademickim, nasze uczennice poradziły sobie znakomicie. Wg uzyskanych punktów:

 Milena Olbryś zajęła 6. miejsce,

 Sandra Gajo 11. miejsce

Komitet Główny Olimpiady 11 stycznia wieczorem podał kryteria punktowe decydujące o wpisaniu ucznia na listę kandydatów do etapu centralnego XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Milena Olbryś spełnia te kryteria! Brawo!

Jako szkoła związani jesteśmy z tą olimpiadą od jej powołania, czyli od 23 lat. Nasi uczniowie wielokrotnie odnosili w niej sukcesy i pogłębiali swoją wiedzę z zakresu żywienia.

Tegorocznym uczestniczkom: Milenie i Sandrze dziękujemy za wkład pracy włożony w przygotowanie się do olimpiady oraz gratulujemy uzyskanych wyników.

Milenie życzymy sukcesów w etapie centralnym, który odbędzie się 28-30 marca.