Przedstawiam skład zarządu Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny:

Przewodnicząca SU:
ANGELIKA OBZEJTA
Z-ca Przewodniczącego SU: SZYMON MEDWID
Skarbnik SU:
KLAUDIA KOWALEWSKA
Sekretarz SU:
LAURA DENKIEWICZ

Opiekunami są: pani Iwona Dołżycka i pani Anna Ziółkowska. (W zastępstwie za panią Magdalenę Lewkowicz).