Nauczyciele matematyki wspólnie z uczniami klasy 1d i 1e  przygotowali wystawę poświęconą Lwowskiej Szkole Matematycznej. Celem wystawy jest przybliżenie uczniom postaci jednych z najlepszych matematyków w historii Polski. Byli oni geniuszami, Noblistami bez Nobla.
Lwowska Szkoła Matematyczna działająca na Kresach Wschodnich w II RP skupiała wokół siebie największe matematyczne umysły. Należeli do niej:

Hugo Steinhaus,
Stefan Banach,
Stanisław Mazur,
Stanisław Ruziewicz,
Władysław Orlicz,
Juliusz Paweł Schauder,
Stefan Kaczmarz,
Stanisław Ulam.
Władysław Nikliborc,
Jerzy Albrycht,
Feliks Barański,
Bronisław Knaster

Przyjaciele  spotykali się najpierw w kawiarni Roma, a później w kawiarni Szkockiej. Spotkania te trwały często kilkanaście godzin, twierdzenia matematyczne zapisywane były na blacie stolika. Dyskutowano także o wydarzeniach na uniwersytecie, plotkowano, rozmawiano o polityce i coraz większej władzy Adolfa Hitlera. Najwięcej jednak czasu zajmowało zastanawianie się nad matematyką…
Wystawa potrwa do końca listopada 2019r. Zapraszamy.