Wypadki masowe i komunikacyjne, pożary czy katastrofy stanowią jedno z największych wyzwań dla współczesnych służb ratunkowych, a przede wszystkim dla Państwowej Straży Pożarnej.

Pracę strażaków, organizację jednostki ratowniczo-gaśniczej, wyposażenie sprzętowe i logistyczną organizację procesu ratunkowego mogli poznać podczas wizyty w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie. Młodzi logistycy mogli poznać tajniki pracy strażaków ze szczególnym uwzględnieniem:

  • struktury organizacyjnej KP PSP w Mrągowie
  • zasobów ludzkich (pracownicy mundurowi i pracownicy cywilni)
  • wyposażenia technicznego, sprzętu gaśniczo-ratunkowego, środków transportu
  • systemu szkoleń.

Bardzo ważną dla logistyki zdarzeń ratunkowych jest organizacja pracy i podział obowiązków na miejscu zdarzenia. W związku z tym na miejscu można wyróżnić następujące fazy:

Faza wstępna obejmuje pierwsze minuty od wystąpienia zda­rzenia. Na tym etapie najważniejsze jest szybkie rozpoznanie zagrożenia występującego na miejscu zdarzenia oraz powiadomienie odpowiednich służb. Osoby poszkodowane w dużej mierze są zdani tylko na siebie i ewentualną pomoc współuczestników lub świadków zdarzenia.

Faza konsolidacji rozpoczyna się w momencie przybycia na miejsce zdarzenia służb ratowniczych. Istotną rolę odgrywa w tej fazie szybka mobilizacja służb ratowniczych, sprawne zarządzanie poszczególnymi służbami i zgromadzenie odpowiednich sił i środków w zależności od potrzeb. Na tym etapie dochodzi do ogólnej oceny zdarzenia, wstępnej segregacji medycznej poszkodowanych, wstępnego leczenia na miejscu zdarzenia oraz opanowania reakcji tłumu. Od sprawności przeprowadzonych działań w tej fazie w znacznym stopniu zależy wielkość poniesionych strat w wyniku katastrofy.

Faza usuwania skutków, która obejmuje leczenie poszkodowanych w warunkach szpitalnych najlepiej o jak najwyższej referencyjności, a także usuwanie zniszczeń powstałych w wyniku zdarzenia. Na tym etapie rozpoczynają się także prace dochodzeniowe wyjaśniające przyczyny zdarzenia.

Faza odległa obejmuje likwidację odległych skutków zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych. Na tym etapie dokonuje się analizy zdarzenia i przeprowadzonych działań ratowniczych w celu usprawnienia ich funkcjonowania w przyszłości.

Tegoroczna wyprawa młodych logistyków w największym stopniu była zwrócona na organizację pracy strażaków. W przypadku działań ratunkowych profesjonalizm i bezpieczeństwo strażaków jest najważniejsze, tutaj nie można się mylić nawet raz. Należy zwrócić uwagę również na ogromne znaczenie jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej i ich miejsce w operacyjnym wsparciu zawodowych strażaków.

Katarzyna Krawczyk