Dnia 25 lutego br. I grupa klasy IIID w ramach przedmiotu pracownia rachunkowości  pod opieką pani Jolanty Miklaszewicz-Nestoruk wybrała się na spotkanie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Na miejscu przywitała nas pani kierownik Małgorzata  Jagiełło.

Obsługa zaskoczyła nowoczesnością, ponieważ wszystko odbywa się za pomocą terminala. Dzięki niemu, nie straszne są kolejki i brak wiedzy kto, kiedy i do jakiego stanowiska ma się udać. Uczniowie własnoręcznie wybrali interesującą ich kategorię na pulpicie terminalu i po dostaniu karteczki z numerem czekali na swoją kolej.  Po wyczytaniu numeru z listy uczeń czy uczennica podążali do konkretnego stanowiska.

Zebraliśmy ogromne ilości materiałów na temat działalności ZUS. Kolejnym punktem naszej wizyty było archiwum, które mimo, że jest na co dzień strzeżone, dzięki życzliwości pracowników zostało nam udostępnione. Zobaczyliśmy jak jest zorganizowane i co się w nim przechowuje.

Wspólnie z panią kierownik uczniowie rozwiązali raport RCA, który może im przyjść wykonać na egzaminie. Po ciężkiej i wytężonej pracy udało się rozwiązać powierzone zdanie. Zadowoleni z miłej i sympatycznej obsługi, a także bogaci w nowe doświadczenia i wiedzę udaliśmy się z powrotem na zajęcia do szkoły .

Kamil Bogucki
Kamil Kur