W następujących zawodach:

  • technik hotelarstwa
  • technik obsługi turystycznej
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik ekonomista
  • technik logistyk