W konkursie plastycznym na projekt znaczka pocztowego „Świat oczami młodych” co roku poruszane są ważne społecznie tematy. W tym roku również nasza szkoła postanowiła wziąć w nim udział.

Konkurs nie tylko edukuje młodzież w wybranych sprawach, ale stwarza jej również możliwość wypowiedzi i dyskusji. Czwarta edycja konkursu organizowana pod hasłem „Wolontariat” poświęcona jest tematyce wolontariatu w różnych jego aspektach tj.: idee jakie za sobą niesie, przykłady działań wolontariackich, a także korzyści zarówno dla beneficjentów, jak i samych wolontariuszy. W tym roku również nasza szkoła postanowiła wziąć w nim udział.

Konkurs na znaczek pocztowy o tematyce wolontariatu został ogłoszony w naszej szkole 22.04.2020 za pośrednictwem Librusa.

Ze względu na obecną sytuację związaną z COVID 19 uczniowie naszej szkoły biorący udział w konkursie tworzyli swoje prace konkursowe w domach. Po ogłoszeniu konkursu i zebraniu chętnych, koordynator przekazał chętnym uczniom wszystkie wytyczne, tak żeby prace spełniały wymogi regulaminowe. 

Do konkursu przystąpiło sześcioro naszych uczniów.

Skany gotowych prac oraz zgody uczniowie przekazali koordynatorowi mailem. Pozwoliło to zebrać wszystkie prace i przeprowadzić wybór najlepszych za pośrednictwem oficjalnej strony szkoły oraz profilu szkoły na Facebooku. Głos mogli oddać wszyscy uczniowie szkoły w specjalnie stworzonej przez koordynatora ankiecie online w terminie 11-17 maja 2020 roku.

Kolejnym krokiem było wyłonienie 3 najlepszych prac spośród siedmiu zgłoszonych do konkursu. Nasza szkolna brać zdecydowała, że na szczególne docenienie zasłużyły 3 młode autorki:

Joanna Rzeczycka kl. 3a z liczbą głosów: 39,6%

Weronika Jankowska kl.1a z liczbą głosów: 24,5%

Natalia Mikołajczyk kl.3c z liczbą głosów: 21,5%

Oto zwycięskie prace, oraz prace pozostałych uczestniczek, które również zasługują na docenienie.

Dziewczynom serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za zwycięstwo w etapie ogólnopolskim.

Koordynatorki projektu:

Anna Ziółkowska i Karolina Majewska

I miejsce – Joanna Rzeczycka kl. 3a

II miejsce- Weronika Jankowska kl.1a

III miejsce- Natalia Mikołajczyk kl.3c