Wszystkich, którzy chcieliby „sięgnąć w głąb szuflady”, by pokazać innym swój talent i literacką wrażliwość, zapraszam do udziału w konkursie literackim.

Celem konkursu jest odkrycie i nagrodzenie nowych, wartościowych tekstów napisanych przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie.

Do konkursu można zgłosić:
* opowiadanie
* wiersz
* monolog literacki

Utwory zgłoszone na konkurs muszą stanowić w całości oryginalną twórczość, nie mogą być kopią lub fragmentem innych tekstów.

Termin:
Prace należy przesłać na adres m.labusch.zs@gmail.com lub złożyć w bibliotece szkolnej do 28.02.2020r.

Nagrody:
Uczestnicy konkursu otrzymają punkty dodatnie z zachowania, laureaci – oceny z języka polskiego.