W dniu 8 czerwca 2016 odbył się w naszej szkole I Szkolny Konkurs Hotelarsko-Językowy. Mamy nadzieję, że wpisze się on na stałe w kalendarz wydarzeń Zespołu Szkół nr 2. Mottem przewodnim konkursu była dobra zabawa w imię zasady, że bycie hotelarzem to powołanie a nie praca.

Celem konkursu było podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych ujętych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik hotelarstwa, rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań hotelarstwem i językiem angielskim, jak również stworzenie możliwości wymiany doświadczeń oraz współzawodnictwa między klasami i uczniami.

Konkurs był adresowany do uczniów technikum hotelarstwa z klas I, II i III i składał się z V etapów, m.in. pytań testowych dotyczących zagadnień hotelarskich, znajomości i umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz zadań sprawdzających umiejętność radzenia sobie w sytuacjach typowych.

Najlepsze okazały się uczennice klasy 3a – Adriana Baranowska,  Magdalena Żyjewska, Beata Zyśk

Drugie miejsce zajęły dziewczęta z klasy 1a – Patrycja Jakubaszko, Magdalena Harkot, Katarzyna Dobrzeniecka

Trzecie miejsce przypadło uczennicom klasy 1a – Maria Sołodyna, Wiktoria Sakowska, Wiktoria Pogorzelska

Serdecznie dziękujemy za udział.

Organizatorzy:

Karolina Majewska
Anna Ziółkowska