BIBLIOTEKA_PEDAGOGICZNA1

Zapraszam wszystkich do wzięcia udziału w konkursie fotograficzno-plastycznym „Mazurski dom w mojej okolicy” ogłoszonym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Mrągowie.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej dowolną techniką (format A4 lub A3) bądź pracy fotograficznej (format A4)

TEMAT PRACY:

  • dom mazurski (drewniany lub murowany)
  • kamienica miejska z uwzględnieniem elementów charakterystycznych dla dawnej architektury mazurskiej

Do pracy należy dołączyć:

  • imię i nazwisko,
  • nazwę szkoły,
  • klasę,
  • krótki opis (umiejscowienie fotografowanego lub malowanego / rysowanego domu)

Każdy uczestnik dostarcza jedną pracę

Prace konkursowe urozmaicą wystawę „Mazury w detalu”, którą oglądać będzie można od połowy maja w Bibliotece Pedagogicznej w Mrągowie, a także na V Festiwalu Mazurskim w Sorkwitach (15 – 16.08.2015)

Prace konkursowe zostaną zwrócone ich autorom po zakończeniu wystawy (październik 2015)

TERMIN:

Prace należy dostarczyć do nauczyciela-bibliotekarza (W. Olencka) lub do Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie, ul. Warszawska 51 w terminie do 06.05.2015

Finał konkursu odbędzie się w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie (ul. Warszawska 51) podczas obchodów Tygodnia Bibliotek 13 maja 2015 (środa), godz. 12:00

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie tel. 89 741 40 80