Program konferencji

Cześć I 

10.00 – 10.15  Otwarcie konferencji, przywitanie uczestników

10.15 – 10.45  Misje zagraniczne a bezpieczeństwo Polski – wystąpienie przedstawicieli Wojskowego Ośrodka Szkoleniowo-Kondycyjnego w Mrągowie i Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie

10.45 – 11.15  Atak terrorystyczny i zadania Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji – wystąpienie Dowódcy Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Olsztynie

11.15 – 11.45  Współczesna Straż Pożarna – zadania i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa – wystąpienie przedstawicieli Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Mrągowie

11.45 – 12.15  Przerwa

Część II

12.15 – 12.45  Wystąpienia uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie kształcących się w zawodzie technik ekonomista i technik logistyk

  • Bezpieczeństwo ekologiczne wystąpienie Filipa Fedorczyka ucznia klasy 2 TE
  • Bezpieczeństwo ekonomiczne i gospodarcze wystąpienie Martyny Młynarczyk uczennicy klasy 3 TE
  • Bezpieczeństwo w świecie realnym i wirtualnym wystąpienie Laury Denkiewicz, Laury Dmowskiej, Katarzyny Nalazek uczennic klasy 2 TL

12.45 – 13.15  Podsumowanie konferencji – konkurs

13.15   Zakończenie