17 listopada w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się gala wręczenia certyfikatów potwierdzających otrzymanie stypendiów Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2015/2016. Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało w tym roku szkolnym 153. uczniów warmińsko-mazurskich szkół ponadgimnazjalnych, w których nauka kończy się zdobyciem świadectwa dojrzałości, zaś stypendia Ministra Edukacji Narodowej, za szczególne osiągnięcia w działalności artystycznej lub sportowej, uzyskało 7. uczniów.

Kandydatów do stypendiów Prezesa Rady Ministrów wskazywały szkoły, spośród uczniów osiągających najwyższą średnią ocen. Każda szkoła ponadgimnazjalna, w której nauka kończy się maturą, mogła zgłosić jednego kandydata. Ostatecznie do stypendiów zakwalifikowano 153. uczniów liceów i techników, z których pięcioro odebrało certyfikaty przyznania stypendiów osobiście, w dniu 14 października br. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Stypendystą Zespołu Szkół nr 2 w Mrągowie, jest w bieżącym roku szkolnym Karol Dejlidko z klasy 2E – technik logistyk.

Certyfikaty przyznania stypendiów wręczały: wicewojewoda Grażyna Kluge i warmińsko-mazurski wicekurator oświaty Dorota Anuszkiewicz. W uroczystości, oprócz wyróżnionych uczniów, ich nauczycieli i rodziców, udział wzięli: wicemarszałek województwa Wioletta Śląska-Zyśk, starostowie warmińsko-mazurskich powiatów oraz przedstawiciele olsztyńskich szkół wyższych.